banner

เวปไซด์กวดวิชา ของพี่อุ๋ย ผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาคณิตศาสตร์ ม.4 - ม.6 ขอขอบคุณน้องๆและสถาบันกวดวิชา The Tutor ที่ให้การสนับสนุนทำให้ได้สร้างผลงานดีดีสู่สังคม ...

ความรู้เรื่องเซต

วีดีโอสอนแนะนำ
สรุปเนื้อหา ม.4

ความรุ้ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีเซต/เซต

/ หน้าทั้งหมด 1 หน้า