banner

เวปไซด์กวดวิชา ของพี่อุ๋ย ผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาคณิตศาสตร์ ม.4 - ม.6 ขอขอบคุณน้องๆและสถาบันกวดวิชา The Tutor ที่ให้การสนับสนุนทำให้ได้สร้างผลงานดีดีสู่สังคม ...

วีดีโอสอนแนะนำ
คณิตศาสตร์เตรียมสอบ PAT1

ติวสอบเข้าเตรียมแพทย์ ข้อสอบตะลุยโจทย์ คณิตศาสตร์ 7 วิชาสามัญ

คณิตศาสตร์เตรียมสอบ PAT1

ติวเข้มPAT1-ปี58 ตอน 2

คณิตศาสตร์เตรียมสอบ PAT1

ติวเข้มPAT1-ปี58 ตอน1

คณิตศาสตร์เตรียมสอบ O-NET

เฉลยPAT1 รอบ เมษายน ปี2557

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม

เฉลยPAT1 รอบเดือน มีนาคม ปี57

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม

เฉลย7วิชาสามัญ 2557 คณิตศาสตร์ กับพี่อุ๋ย

วีดีโอสอนตัวอย่าง ม.4

ตัวอย่างวีดีโอสอนคณิตศาสตร์ ม.4 เรื่อง ทฤษฎีจำนวน ( number theory)

วีดีโอสอนตัวอย่าง ม.4

วีดีโอสอนตัวอย่าง ม.4 คณิตศาสตร์ ม.4 เรื่อง จำนวนจริง (Real number)

วีดีโอสอนตัวอย่าง ม.4

ตัวอย่างวีดีโอสอนคณิตศาสตร์ ม.4 เรื่อง ตรรกศาสตร์ ( Logic )

วีดีโอสอนตัวอย่าง ม.4

ตัวอย่างวีดีโอสอนคณิตศาสตร์ ม.4 เรื่อง เซต

/ หน้าทั้งหมด 1 หน้า