banner

เรื่อง: พี่อุ๋ยคุยกับน้องๆ ตอนที่6: PAT1 2557รอบ2



วิเคราะห์ข้อสอบ - การเตรียมตัวสอบ PAT1-2557 รอบ2

โดย พี่อุ๋ย www.tutoroui-plus.com

ช่องทางการติดตามพี่อุ๋ย

Facebook: www.facebook.com/tutorouiplus

Twitter: @tutoroui_plus

YouTube Channel: tutorouiplus

Website : www.tutoroui.com / www.tutoroui-plus.comwww.tutoroui-plus.com







22 เม.ย. 2557 00:37:09