banner

เรื่อง: ปฏิทินตารางสอบแอดมิชชั่น 58 ครบทุกสนามปฏิทินตารางสอบแอดมิชชั่น 58 ครบทุกสนาม (GAT PAT, O-NET, 7 วิชาสามัญ และแอดมิชชั่นกลาง) ซึ่งต้องบอกก่อนว่าปฏิทินฉบับนี้ยังไม่ใช่ตัวทางการ 100% นะครับ เพราะรอมติจากที่ประชุม ทปอ.ในวันที่ 24 สิงหาคมนี้ หากเห็นชอบว่าสมควร ก็จะประกาศใช้ทันที ดูกันก่อนครับ จะได้เตรียมตัวทันGAT PAT 1/5801-27 ต.ค.57 สมัครสอบ GAT PAT 1/5829 พ.ย.- 2 ธ.ค.57 สอบ GAT PAT 1/5810 ม.ค.58 ประกาศผลสอบ GAT PAT 1/58GAT PAT 2/5805-27 ม.ค.58 สมัครสอบ GAT PAT 2/5807-10 มี.ค.58 สอบ GAT PAT 2/5810 เม.ย.58 ประกาศผลสอบ GAT PAT 2/587 วิชาสามัญ3-24 พ.ย.57 สมัครสอบ 7 วิชาสามัญ17-18 ม.ค.58 สอบ 7 วิชาสามัญปี 5821 ก.พ.58 ประกาศผลสอบ 7 วิชาสามัญO-NET ม.67-8 ก.พ.58 สอบ O-NET ม.621 มี.ค.58 ประกาศผลสอบ O-NET ม.6แอดมิชชั่น 5806-17 พ.ค.58 ขายระเบียบการแอดมิชชั่น ประจำปี 255810-17 พ.ค.58 รับสมัครแอดมิชชั่นยื่นคะแนนประจำปี 25585 มิ.ย.58 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์สำหรับการปฏิทินตัวเต็ม ฉบับอย่างเป็นทางการ หลังประชุม ทปอ. ในวันที่ 24 สิงหาคมนี้คงได้รู้กันแน่นอนครับCr.Dek-d.com22 ส.ค. 2557 22:45:28