Blog และ ข่าวสาร

Blog เคมีออนไลน์

ติวเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.4-6 เพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย ฝึกตะลุยโจทย์แนวข้อสอบกว่าพันข้อเพื่อฝึกฝีมือและทักษะการแก้โจทย์คณิตศาสตร์ และบทความ

สมัครเรียนออนไลน์ กับครูสอน Tuemaster

คลิกเลย

Blog เคมีออนไลน์ คอร์สสรุปเคมีเข้มข้น เทอม 1 และ เทอม 2 (มัธยมศึกษาปีที่ 4)

เคมี ม.4 เทอม 1 : บทที่ 1 อะตอม
เคมี ม.4 เทอม 1 : บทที่ 2 สมบัตตามตารางธาตุ
เคมี ม.4 เทอม 1 : บทที่ 3 พันธะเคมี
เคมี ม.4 เทอม 2 : บทที่ 4 โมลและสูตรเคมี
เคมี ม.4 เทอม 2 : บทที่ 5 สารละลาย
เคมี ม.4 เทอม 2 : บทที่ 6 ปริมาณสัมพันธ์