Blog และ ข่าวสาร

Blog เคมีออนไลน์

ติวเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.4-6 เพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย ฝึกตะลุยโจทย์แนวข้อสอบกว่าพันข้อเพื่อฝึกฝีมือและทักษะการแก้โจทย์คณิตศาสตร์ และบทความ

สมัครเรียนออนไลน์ กับครูสอน Tuemaster

คลิกเลย

Blog เคมีออนไลน์ คอร์สสรุปเคมีเข้มข้น เทอม 1 และ เทอม 2 (มัธยมศึกษาปีที่ 5)

เคมี ม.5 เทอม 1 : บทที่ 1 สมบัติของแก๊ส
เคมี ม.5 เทอม 1 : บทที่ 2 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
เคมี ม.5 เทอม 1 : บทที่ 3 สมดุลเคมี
เคมี ม.5 เทอม 2 : บทที่ 4 กรด-เบส
เคมี ม.5 เทอม 2 : บทที่ 5 เคมีไฟฟ้า